przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Pliki, które należy samodzielnie utworzyć, wykonując...
Rysunek 1.2. Komplet plików tworzących projekt 1.1
Rysunek 1.3. Reguły z pliku scripts/.htaccess wyłączają widoczność...
Rysunek 1.4. Witryna wyświetlana po odwiedzeniu folderu www/ z rysunku...
Rysunek 2.1. Zestawienie plików, które należy utworzyć, wykonując...
Rysunek 2.2. Projekt 2.2 po odwiedzeniu przeglądarką WWW
Rysunek 2.3. Witryna z rysunku 2.2 jest widoczna także po dodaniu na...
Rysunek 3.1. Pliki, które należy utworzyć, wykonując projekt 3.1
Rysunek 3.2. Komunikat o błędzie wyświetlany po odwiedzeniu...
Rysunek 3.3. Analiza nagłówka HTTP przy użyciu wtyczki...
Rysunek 3.4. Strona wyświetlana po podaniu adresu zolta-turnia.html
Rysunek 4.1. Zestawienie plików, które należy samodzielnie wykonać,...
Rysunek 4.2. Zestawienie plików, które należy samodzielnie wykonać,...
Rysunek 4.3. Zestawienie plików, które należy samodzielnie wykonać,...
Rysunek 4.4. Zestawienie plików, które należy wykonać, rozwiązując...
Rysunek 7.1. Ikona mydb umożliwiająca zmianę ustawień projektowanej...
Rysunek 7.2. Ikona Add Diagram prowadzi do wizualnego edytora struktury...
Rysunek 7.3. Utworzenie nowej tabeli
Rysunek 7.4. Zmieniamy nazwę tabeli i przechodzimy do zakładki...
Rysunek 7.5. Autoinkrementacja klucza głównego
Rysunek 7.6. Baza danych tatry
Rysunek 7.7. W celu uruchomienia skryptem run.bat generatora Propel...
Rysunek 7.8. Pliki utworzone po uruchomieniu skryptu run.bat
Rysunek 7.9. Korzystając z Doctrine, należy przed uruchomieniem...
Rysunek 7.10. Pliki wygenerowane przez skrypt run.bat w przypadku użycia...
Rysunek 7.11. Poprawność tworzenia nowej bazy sprawdzamy programem...
Rysunek 7.12. phpMyAdmin pokazuje liczbę rekordów zawartych w...
Rysunek 7.13. Przygotowywanie eksportu bazy danych
Rysunek 9.1. Baza danych z projektu 9.1
Rysunek 10.1. Baza danych z projektu 10.1
Rysunek 11.1. Narzędzie do tworzenia relacji 1:n
Rysunek 11.2. Relacja łącząca tabele kontynent oraz panstwo jest...
Rysunek 11.3. Baza danych zawierająca zestawienie kontynentów, państw...
Rysunek 11.4. Foldery i pliki tworzące moduły projektu 11.1
Rysunek 12.1. Narzędzie do tworzenia relacji n:m
Rysunek 12.2. Połączenie tabel film i aktor relacją n:m jest...
Rysunek 13.1. Baza danych z projektu 13.1
Rysunek 14.1. Tabela img, w której będziemy przechowywali zdjęcia JPG
Rysunek 14.2. Tabela plik przeznaczona na dane binarne różnego typu
Rysunek 14.3. Baza danych projektu 14.1
Rysunek 15.1. Baza danych z projektu 15.1
Rysunek 17.1. Baza danych angaze z projektu 17.1
Rysunek 17.2. Definiowanie indeksu typu UNIQUE dla kolumny slug tabeli...
Rysunek 18.1. Przyciski następny/poprzedni utworzone elementami link...
Rysunek 18.2. Baza danych z projektu 18.1
Rysunek 18.3. Definiowanie ograniczeń dla klucza obcego czesc_id w...
Rysunek 19.1. Struktura danych do aplikacji z projektu 19.1
Rysunek 19.2. Baza danych dla projektu 19.1
Rysunek 19.3. Wydruk skryptu wstaw.php w oknie przeglądarki
Rysunek 19.4. Wydruk skryptu wstaw.php w wierszu poleceń
Rysunek 20.1. Baza danych z projektu 20.1
Rysunek 20.2. Dwie tabele klub oraz mecz, które połączymy dwukrotnie...
Rysunek 20.3. Po dodaniu relacji 1:n klucz obcy w tabeli mecz nazywa się...
Rysunek 20.4. Zmiana nazwy klucza obcego z klub_id na gospodarz
Rysunek 20.5. Tabele mecz i klub połączone dwoma relacjami 1:n po...
Rysunek 21.1. Baza danych z projektu 21.1
Rysunek 22.1. Baza danych imiona z projektu 22.1
Rysunek 23.1. Przykładowa chmura tagów
Rysunek 23.2. Baza danych z projektu 23.1
Rysunek 23.3. Wyzwalacze tabeli img_has_tag
Rysunek 24.1. Struktura bazy danych z projektu 24.1
Rysunek 26.1. Struktura zagnieżdżania elementów w pliku tcs.xml
Rysunek 26.2. Składowe obiektu $tcs
Rysunek 26.3. Baza danych z projektu 26.1
Rysunek 27.1. Dokument data.xml wyświetlany przez przeglądarkę Firefox
Rysunek 27.2. Błąd: przed prologiem XML znajdują się białe znaki
Rysunek 27.3. Badanie typu dokumentu XML wysyłanego przez serwer Apache...
Rysunek 27.4. Błąd: konfiguracja PHP dopuszcza krótkie znaczniki <?...
Rysunek 27.5. Baza danych z projektu 27.1
Rysunek 28.1. Baza danych z projektu 28.6
Rysunek 29.1. Pojedynczy plik XLS może zawierać kilka arkuszy
Rysunek 29.2. Baza danych projektu 29.2
Rysunek 30.1. Zawartość pliku 2007_12_100_104.xls
Rysunek 30.2. Przykładowy artykuł, który zawiera dane dotyczące kilku...
Rysunek 30.3. Baza danych projektu 30.7
Rysunek 31.1. Struktura bazy danych z projektu 31.1

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0