przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<!DOCTYPE ...>
<html >
 <head>
  <title>
    <?php if (isset($autor)): ?>
      <?php echo $autor; ?> / <?php echo $tytul; ?>
    <?php else: ?>
      Błąd! Strona o podanym adresie nie istnieje!
    <?php endif; ?>
  </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $path_prefix; ?>css/style.css" />
 </head>
<body>
<div>
  <?php include "../scripts/modules/$module/$action.html"; ?>
</div>
</body>
</html>

Listing 4.15. Układ layout.html projektu 4.5 stosuje zmienne widoku utwor/pokaz

Rozdział 4. Zmienne i widoki

listing-04-15.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0