przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<!DOCTYPE...>
<html>
 <head>
  <title>
    {if $autor}
      {$autor} / {$tytul}
    {else}
      Błąd! Strona o podanym adresie nie istnieje!
    {/if}
  </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{$path_prefix}css/style.css" />
 </head>
<body>

<div>
  {include file="../modules/$module/$action.html"}
</div>
</body>
</html>

Listing 4.16. Plik layout.html z projektu 4.6

Rozdział 4. Zmienne i widoki

listing-04-16.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0