przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h1>Kolory</h1>
<table>
  <tr>
    <th>Kolor</th>
    <th>Nazwa</th>
    <th>RGB</th>
  </tr>
  <?php foreach ($kolory as $k) : ?>
    <tr>
      <td style='background: #<?php echo $k[0]; ?>'></td>
      <td><?php echo $k[1]; ?></td>
      <td><code><?php echo $k[0]; ?></code></td>
    </tr>
  <?php endforeach; ?>
</table>

Listing 4.19. Widok akcji kolory/index — plik modules/kolory/index.html

Rozdział 4. Zmienne i widoki

listing-04-19.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0