przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
require_once 'controller.class.php';
require_once 'slugs.inc.php';
class FraszkiController extends Controller
{
  public function preActions()
  {
    $this->menu = array();
    $this->slugi = array();
    $plks = glob('../scripts/dane/*.txt');
    foreach ($plks as $plk) {
      $tmp = file($plk);
      $opcja = array(
        'nazwapliku' => $plk,
        'tytul' => trim($tmp[0]),
        'slug' => string2slug($tmp[0]),
      );
      $this->menu[] = $opcja;
      $this->slugi[] = $opcja['slug'];
    }
    $this->set('menu', $this->menu);
  }
}

Listing 5.3. Klasa FraszkiController z projektu 5.1

Rozdział 5. Pre i post przetwarzanie

listing-05-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0