przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<body>
<ol>
<?php foreach ($menu as $opcja) : ?>
  <li>
    <a href="index.php?module=fraszka&action=show&slug=<?php echo $opcja['slug']; ?>">
      <?php echo $opcja['tytul']; ?>
    </a>
  </li>
<?php endforeach; ?>
</ol>
<div id="tresc">
  <?php include "../scripts/modules/$module/$action.html"; ?>
</div>
</body>

Listing 5.7. Plik layout.html projektu 5.1

Rozdział 5. Pre i post przetwarzanie

listing-05-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0