przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

/index.html          index.php?module=liga&action=show&liga=ang
/               index.php?module=liga&action=show&liga=ang
/REGEXP1.html         index.php?module=liga&action=show&liga=REGEXP1
/REGEXP1/REGEXP3/REGEXP2.html index.php?module=liga&action=show&liga=REGEXP1&kolumna=REGEXP3&order=REGEXP2

Listing 6.7. Plik translations.txt z projektu 6.2

Rozdział 6. Translacja adresów URL

listing-06-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0