przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class LigiController extends Controller
{
  public function preActions()
  {
    $tmp = string2HArray(file_get_contents('../scripts/dane/ligi.txt'));
    $this->dane = $tmp['items'];
    $this->slugi = array();
    foreach ($this->dane as $liga) {
      $this->slugi[] = $liga[1];
    }
    $this->set('menu', $this->dane);
  }
}

Listing 6.8. Metoda preActions w klasie LigiController

Rozdział 6. Translacja adresów URL

listing-06-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0