przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<body>
<ol>
<?php foreach ($menu as $opcja) : ?>
<li>
<a href="index.php?module=liga&action=show&liga=<?php echo $opcja[1]; ?>">
<?php echo $opcja[0]; ?>
</a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ol>
<?php include "../scripts/modules/$module/$action.html"; ?>
</body>

Listing 6.9. Plik layout.html z projektu 6.2

Rozdział 6. Translacja adresów URL

listing-06-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0