przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class Actions extends ActionsBase
{
  private $kolumna = 5;
  private $kolumny = array(
    1 => array('nazwa' => 'Klub', 'order' => 'asc'),
    array('nazwa' => 'Mecze', 'order' => 'desc'),
    array('nazwa' => 'Bramki strzelone', 'order' => 'desc'),
    array('nazwa' => 'Bramki stracone', 'order' => 'desc'),
    array('nazwa' => 'Punkty', 'order' => 'desc')
  );
  public function strInvertSort($s)
  {
    if ($s == 'asc') {
      return 'desc';
    } else {
      return 'asc';
    }
  }
  public function strGetSort($s)
  {
    if ($s == 'asc') {
      return SORT_ASC;
    } else {
      return SORT_DESC;
    }
  }
  public function getCurrentSort()
  {
    $tmp = $this->kolumny[$this->kolumna]['order'];
    return $this->strGetSort($tmp);
  }
  public function invertCurrentSort()
  {
    $tmp = $this->kolumny[$this->kolumna]['order'];
    $this->kolumny[$this->kolumna]['order'] = $this->strInvertSort($tmp);
  }
  public function sort()
  {
    switch ($this->kolumna) {
    case 1:
      array_multisort(
        $this->tabela['items'][0], $this->getCurrentSort(),
        $this->tabela['items'][1],
        $this->tabela['items'][2],
        $this->tabela['items'][3],
        $this->tabela['items'][4]
      );
      break;

    case 2:
      ...
    }
  }
  public function execute_show()
  {
    if (
      isset($_GET['liga']) &&
      str_ivslug($_GET['liga']) &&
      in_array($_GET['liga'], $this->controller->slugi)
    ) {
      $liga = $_GET['liga'];
    } else {
      $liga = $this->controller->dane[0][0];
    }

    if (
      isset($_GET['kolumna']) &&
      str_ievpifr($_GET['kolumna'], 1, 5)
    ) {
      $this->kolumna = $_GET['kolumna'];
    }

    if (
      isset($_GET['order']) &&
      in_array($_GET['order'], array('asc', 'desc'))
    ) {
      $this->kolumny[$this->kolumna]['order'] = $_GET['order'];
    }

    $indeks = array_search($liga, $this->controller->slugi);
    $tmp = $this->controller->dane[$indeks][1];
    $this->tabela = string2VArray(file_get_contents('../scripts/dane/' . $tmp . '.txt'));

    $this->sort();
    $this->invertCurrentSort();

    $this->set('kolumny', $this->kolumny);
    $this->set('liga', $liga);
    $this->set('tabela', $this->tabela);
  }

}

Listing 6.10. Klasa Actions modułu liga

Rozdział 6. Translacja adresów URL

listing-06-10.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0