przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<table>
<tr>
<th>lp.</th>
<th>Godło</th>
<?php foreach ($kolumny as $k => $v) : ?>
<th>
<a href="index.php?module=liga&action=show&liga=<?php echo $liga; ?>&kolumna=<?php echo $k; ?>&order=<?php echo $v['order']; ?>">
<?php echo $v['nazwa']; ?>
</a>
</th>
<?php endforeach; ?>
</tr>

<?php for ($i = 0; $i < $tabela['rows']; $i++) : ?>
<tr>
<td><?php echo $i +1; ?>.</td>
<td>
<img src="<?php echo $path_prefix; ?>img/<?php echo $tabela['items'][5][$i]; ?>" alt="" />
</td>
<?php for ($j = 0; $j < $tabela['cols'] - 1; $j++) : ?>
<td>
<?php echo $tabela['items'][$j][$i]; ?>
</td>
<?php endfor; ?>
</tr>
<?php endfor; ?>
</table>

Listing 6.11. Widok akcji liga/show

Rozdział 6. Translacja adresów URL

listing-06-11.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0