przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<database defaultIdMethod="native" name="tatry">
  <table name="szczyt">
    <column name="szczyt_id" type="INTEGER" primaryKey="true" required="true" autoIncrement="true"/>
    <column name="nazwa" type="VARCHAR" size="128"/>
    <column name="wysokosc" type="INTEGER"/>
  </table>
</database>

Listing 7.1. Plik schema.xml zawierający opis bazy danych z rysunku 7.6 w formacie oprogramowania Propel

Rozdział 7. Bazy danych

listing-07-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0