przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

set_include_path(
  '../aplikacja/scripts' . PATH_SEPARATOR .
  '../aplikacja/scripts/include' . PATH_SEPARATOR .
  '../lib' . PATH_SEPARATOR .
  get_include_path()
);

require_once 'propel/Propel.php';
require_once 'tatry/Szczyt.php';
Propel::init('tatry-conf.php');

SzczytPeer::doDeleteAll();

require_once 'vh-array.inc.php';

$dane = string2HArray(file_get_contents('tatry.txt'));
foreach ($dane['items'] as $sz) {
  $szczyt = new Szczyt();
  $szczyt->setNazwa($sz[0]);
  $szczyt->setWysokosc($sz[1]);
  $szczyt->save();
}

Listing 7.5. Skrypt wstaw.php wypełniający bazę danych tatry rekordami z pliku tatry.txt

Rozdział 7. Bazy danych

listing-07-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0