przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
set_include_path(
    '../scripts' . PATH_SEPARATOR .
    '../scripts/include' . PATH_SEPARATOR .
    '../../lib' . PATH_SEPARATOR .
    get_include_path()
);
require_once 'propel/Propel.php';
Propel::init('tatry-conf.php');

require_once 'controller.class.php';

$controller = new Controller();
$controller->dispatch();

Listing 7.8. Skrypt index.php z projektu 7.1

Rozdział 7. Bazy danych

listing-07-08.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0