przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'vh-array.inc.php';
require_once 'Doctrine/lib/doctrine.php';

spl_autoload_register(array('Doctrine', 'autoload'));
$conn = Doctrine_Manager::connection('mysql://admin:password@localhost/tatry');
Doctrine::loadModels('./../lib');
$conn->setCollate('utf8_polish_ci');
$conn->setCharset('utf8');

$dane = string2HArray(file_get_contents('tatry.txt'));
foreach ($dane['items'] as $sz) {
    $szczyt = new Szczyt();
    $szczyt->nazwa = $sz[0];
    $szczyt->wysokosc = $sz[1];
    $szczyt->save();
}

Listing 7.9. Skrypt wstaw.php wypełniający bazę danych rekordami

Rozdział 7. Bazy danych

listing-07-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0