przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

set_include_path(
    '../scripts' . PATH_SEPARATOR .
    '../scripts/include' . PATH_SEPARATOR .
    '../../lib' . PATH_SEPARATOR .
    get_include_path()
);

require_once 'Doctrine/lib/doctrine.php';
spl_autoload_register(array('Doctrine', 'autoload'));
$conn = Doctrine_Manager::connection('mysql://admin:password@localhost/tatry');
Doctrine::loadModels('./../../lib');
$conn->setCollate('utf8_polish_ci');
$conn->setCharset('utf8');

require_once 'controller.class.php';
$controller = new Controller();
$controller->dispatch();

Listing 7.12. Skrypt index.php z projektu 7.2

Rozdział 7. Bazy danych

listing-07-12.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0