przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'vh-array.inc.php';

require_once 'propel/Propel.php';
require_once 'slownik/Kolor.php';
Propel::init('slownik-conf.php');

$kolory = string2HArray(file_get_contents('dane/kolory.txt'));
shuffle($kolory['items']);
foreach ($kolory['items'] as $k) {
  $kolor = new Kolor();
  $kolor->setEn($k[0]);
  $kolor->setPl($k[1]);
  $kolor->save();
}

$zwierzeta = string2HArray(file_get_contents('dane/zwierzeta.txt'));
shuffle($zwierzeta['items']);
foreach ($zwierzeta['items'] as $z) {
  $zwierze = new Zwierze();
  $zwierze->setEn($z[0]);
  $zwierze->setPl($z[1]);
  $zwierze->save();
}

Listing 9.4. Wstawianie rekordów do bazy danych slownik z wykorzystaniem aplikacji Propel

Rozdział 9. Wybieranie wszystkich rekordów z tabeli w zadanym porządku

listing-09-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0