przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'Doctrine/lib/doctrine.php';
spl_autoload_register(array('Doctrine', 'autoload'));
$conn = Doctrine_Manager::connection('mysql://admin:password@localhost/slownik');
Doctrine::loadModels('./../lib');
$conn->setCollate('utf8_polish_ci');
$conn->setCharset('utf8');

require_once 'vh-array.inc.php';

$kolory = string2HArray(file_get_contents('dane/kolory.txt'));
shuffle($kolory['items']);
foreach ($kolory['items'] as $k) {
  $kolor = new Kolor();
  $kolor['en'] = $k[0];
  $kolor['pl'] = $k[1];
  $kolor->save();
}

$zwierzeta = string2HArray(file_get_contents('dane/zwierzeta.txt'));
shuffle($zwierzeta['items']);
foreach ($zwierzeta['items'] as $z) {
  $zwierze = new Zwierze();
  $zwierze['en'] = $z[0];
  $zwierze['pl'] = $z[1];
  $zwierze->save();
}

Listing 9.11. Wstawianie rekordów do bazy danych słownik z wykorzystaniem ORM Doctrine

Rozdział 9. Wybieranie wszystkich rekordów z tabeli w zadanym porządku

listing-09-11.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0