przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
require 'treny/om/BaseTrenPeer.php';
class TrenPeer extends BaseTrenPeer {

  static public function doSelect($criteria = null, $con = null)
  {
    if (is_null($criteria)) {
      $criteria = new Criteria();
    } else {
      $criteria = clone $criteria;
    }
    $criteria->addAscendingOrderByColumn(self::NUMER);
    return parent::doSelect($criteria, $con);
  }
  static public function retrieveBySlug($slug)
  {
    $c = new Criteria();
    $c->add(self::SLUG, $slug);
    return parent::doSelectOne($c);
  }
} // TrenPeer

Listing 10.2. Plik TrenPeer.php z metodami doSelect() oraz retrieveBySlug()

Rozdział 10. Wybieranie pojedynczego rekordu

listing-10-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0