przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'slugs.inc.php';

require_once 'propel/Propel.php';
require_once 'treny/Tren.php';
Propel::init('treny-conf.php');

$plks = glob('treny/*.txt');
shuffle($plks);
foreach ($plks as $plk) {
  $path_parts = pathinfo($plk);
  $numer = ltrim($path_parts['filename'], '0');

  $p = file($plk);
  $tytul = trim($p[0]);
  $slug = string2slug($tytul);
  $p[0] = '';
  $tresc = trim(implode('', $p));

  $tren = new Tren();
  $tren->setTytul($tytul);
  $tren->setTresc($tresc);
  $tren->setSlug($slug);
  $tren->setNumer($numer);
  $tren->save();
}

Listing 10.3. Skrypt wstaw.php z projektu 10.1

Rozdział 10. Wybieranie pojedynczego rekordu

listing-10-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0