przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'Doctrine/lib/doctrine.php';
spl_autoload_register(array('Doctrine', 'autoload'));
$conn = Doctrine_Manager::connection('mysql://admin:password@localhost/treny');
Doctrine::loadModels('./../lib');
$conn->setCollate('utf8_polish_ci');
$conn->setCharset('utf8');

require_once 'slugs.inc.php';

$plks = glob('treny/*.txt');
shuffle($plks);
foreach ($plks as $plk) {
  $path_parts = pathinfo($plk);
  $numer = ltrim($path_parts['filename'], '0');

  $p = file($plk);
  $tytul = trim($p[0]);
  $slug = string2slug($tytul);
  $p[0] = '';
  $tresc = trim(implode('', $p));

  $tren = new Tren();
  $tren['tytul'] = $tytul;
  $tren['tresc'] = $tresc;
  $tren['slug'] = $slug;
  $tren['numer'] = $numer;
  $tren->save();
}

Listing 10.9. Wypełnianie bazy danych treny przy użyciu obiektów Doctrine

Rozdział 10. Wybieranie pojedynczego rekordu

listing-10-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0