przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
class kontynent extends Basekontynent
{
  public function get($prop)
  {
    if ($prop == 'panstwoes') {
      $q = Doctrine_Query::create()
          ->from('Panstwo p')
          ->where('p.kontynent_id = ?', $this['kontynent_id'])
          ->orderBy('p.nazwa');
      return $q->execute(array(), Doctrine::HYDRATE_RECORD);
    } else {
      return parent::get($prop);
    }
  }
}

Listing 11.2. Metoda get() klasy Kontynent, która powoduje sortowanie danych zawartych w tablicy $kontynent['panstwoes'] (wynikiem jest tablica obiektów klasy Kontynent)

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0