przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php
require 'panstwa_miasta/om/BaseKontynentPeer.php';
class KontynentPeer extends BaseKontynentPeer {
  static public function retrieveBySlug($slug)
  {
    $c = new Criteria();
    $c->add(self::SLUG, $slug);
    return parent::doSelectOne($c);
  }
  static public function doSelect($criteria = null, $con = null)
  {
    if (is_null($criteria)) {
      $criteria = new Criteria();
    } else {
      $criteria = clone $criteria;
    }
    $criteria->addAscendingOrderByColumn(self::NAZWA);
    return parent::doSelect($criteria, $con);
  }
} // KontynentPeer

Listing 11.3. Plik KontynentPeer.php z projektu 11.1

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0