przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'propel/Propel.php';
require_once 'panstwa_miasta/Kontynent.php';
require_once 'slugs.inc.php';
Propel::init('panstwa_miasta-conf.php');

$plk = file('panstwa-miasta.txt');
shuffle($plk);
foreach ($plk as $l) {
  $miasta = explode(',', trim($l));
  $miasta = array_map('trim', $miasta);

  $str_kontynent = $miasta[0];
  $str_panstwo = $miasta[1];

  array_shift($miasta);
  array_shift($miasta);
  shuffle($miasta);

  $c = new Criteria();
  $c->add(KontynentPeer::NAZWA, $str_kontynent);
  $kontynent = KontynentPeer::doSelectOne($c);
  if (!$kontynent) {
    $kontynent = new Kontynent();
    $kontynent->setNazwa($str_kontynent);
    $kontynent->setSlug(string2slug($str_kontynent));
    $kontynent->save();
  }

  $c = new Criteria();
  $c->add(PanstwoPeer::NAZWA, $str_panstwo);
  $panstwo = PanstwoPeer::doSelectOne($c);
  if (!$panstwo) {
    $panstwo = new Panstwo();
    $panstwo->setNazwa($str_panstwo);
    $panstwo->setSlug(string2slug($str_panstwo));
    $panstwo->setKontynent($kontynent);
    $panstwo->save();
  }

  foreach ($miasta as $str_miasto) {
    $c = new Criteria();
    $c->add(MiastoPeer::NAZWA, $str_miasto);
    $miasto = MiastoPeer::doSelectOne($c);
    if (!$miasto) {
      $miasto = new Miasto();
      $miasto->setNazwa($str_miasto);
      $miasto->setSlug(string2slug($str_miasto));
      $miasto->setPanstwo($panstwo);
      $miasto->save();
    }
  }
}

Listing 11.4. Skrypt wstaw.php z projektu 11.1

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0