przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2>Lista wszystkich kontynentów</h2>
<table>
 <tr>
  <th>#</th>
  <th>Kontynent</th>
 </tr>
<?php $i = 1; ?>
<?php foreach ($kontynenty as $k) : ?>
<tr>
 <td><?php echo $i++; ?></td>
 <td>
 <a href="index.php?module=kontynent&action=show&slug=<?php echo $k->getSlug(); ?>">
  <?php echo $k->getNazwa(); ?>
 </a>
 </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Listing 11.6. Widok akcji kontynent/list

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0