przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2>Szczegółowe dane kontynentu: <?php echo $kontynent->getNazwa(); ?></h2>
<table>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>Państwo</th>
  </tr>
<?php $i = 1; ?>
<?php foreach ($kontynent->getPanstwos() as $p) : ?>
<tr>
 <td><?php echo $i++; ?>.</td>
 <td>
 <a href="index.php?module=panstwo&action=show&slug=<?php echo $p->getSlug(); ?>">
  <?php echo $p->getNazwa(); ?>
 </a>
 </td>
 </tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Listing 11.7. Widok akcji kontynent/show

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0