przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2>Szczegółowe dane miasta: <?php echo $miasto->getNazwa(); ?></h2>
<table>
<tr>
<th>Kontynent</th>
<td>
<a href="index.php?module=kontynent&action=show&slug=<?php echo $miasto->getPanstwo()->getKontynent()->getSlug(); ?>">
<?php echo $miasto->getPanstwo()->getKontynent()->getNazwa(); ?>
</a>
</td>
</tr>

<tr>
    <th>Państwo</th>
    <td><a href="index.php?module=panstwo&action=show&slug=<?php echo $miasto->getPanstwo()->getSlug(); ?>"><?php echo $miasto->getPanstwo()->getNazwa(); ?></a></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Miasto</th>
    <td><a href="index.php?module=miasto&action=show&slug=<?php echo $miasto->getSlug(); ?>"><?php echo $miasto->getNazwa(); ?></a></td>
  </tr>
</table>

Listing 11.9. Widok akcji miasto/show

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0