przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$plk = file('panstwa-miasta.txt');
shuffle($plk);
foreach ($plk as $l) {
  $miasta = explode(',', trim($l));
  $miasta = array_map('trim', $miasta);

  $str_kontynent = $miasta[0];
  $str_panstwo = $miasta[1];

  array_shift($miasta);
  array_shift($miasta);
  shuffle($miasta);

  $q = Doctrine_Query::create()
    ->from('Kontynent k')
    ->where('k.nazwa = ?', $str_kontynent);
  $kontynent = $q->fetchOne();
  if (!$kontynent) {
    $kontynent = new Kontynent();
    $kontynent['nazwa'] = $str_kontynent;
    $kontynent['slug'] = string2slug($str_kontynent);
    $kontynent->save();
  }

  $q = Doctrine_Query::create()
    ->from('Panstwo p')
    ->where('p.nazwa = ?', $str_panstwo);
  $panstwo = $q->fetchOne();
  if (!$panstwo) {
    $panstwo = new Panstwo();
    $panstwo['nazwa'] = $str_panstwo;
    $panstwo['slug'] = string2slug($str_panstwo);
    $panstwo['kontynent'] = $kontynent;
    $panstwo->save();
  }

  foreach ($miasta as $str_miasto) {
    $q = Doctrine_Query::create()
      ->from('Miasto m')
      ->where('m.nazwa = ?', $str_miasto);
    $miasto = $q->fetchOne();
    if (!$miasto) {
      $miasto = new Miasto();
      $miasto['nazwa'] = $str_miasto;
      $miasto['slug'] = string2slug($str_miasto);
      $miasto['panstwo'] = $panstwo;
      $miasto->save();
    }
  }
}

Listing 11.13. Wstawianie rekordów do bazy danych

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-13.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0