przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2>Szczegółowe dane kontynentu: <?php echo $kontynent['nazwa']; ?></h2>
<table>
 <tr>
  <th>#</th>
  <th>Państwo</th>
 </tr>
<?php $i = 1; ?>
<?php foreach ($kontynent['panstwoes'] as $p) : ?>
<tr>
 <td><?php echo $i++; ?>.</td>
 <td>
 <a href="index.php?module=panstwo&action=show&slug=<?php echo $p['slug']; ?>">
  <?php echo $p['nazwa']; ?>
 </a>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Listing 11.17. Widok show.html akcji kontynent/show

Rozdział 11. Relacje 1:n

listing-11-17.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0