przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php

function parsuj_film($l)
{
  $tmp = explode('|', trim($l));
  $tytul = trim($tmp[0]);
  $tmp_aktorzy = explode(',', trim($tmp[1]));
  shuffle($tmp_aktorzy);
  $aktorzy = array();
  foreach ($tmp_aktorzy as $tmp_aktor) {
    $osoba = preg_split('/\s+/', trim($tmp_aktor));
    $aktorzy[] = array(
      'imie' => $osoba[0],
      'nazwisko' => $osoba[1]
    );
  }
  return array(
    'tytul' => $tytul,
    'aktorzy' => $aktorzy
  );
}

Listing 12.1. Funkcja parsuj_film(), która ułatwi wypełnianie bazy danymi odczytanymi z pliku

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0