przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$plk = file('filmy.txt');
shuffle($plk);
foreach ($plk as $linia) {
  $tmp = parsuj_film(trim($linia));

  $c = new Criteria();
  $c->add(FilmPeer::TYTUL, $tmp['tytul']);
  $film = FilmPeer::doSelectOne($c);
  if (!$film) {
    $film = new Film();
    $film->setTytul($tmp['tytul']);
    $film->setSlug(string2slug($tmp['tytul']));
    $film->save();
  }

  foreach ($tmp['aktorzy'] as $a) {
    $c = new Criteria();
    $c->add(AktorPeer::IMIE, $a['imie']);
    $c->add(AktorPeer::NAZWISKO, $a['nazwisko']);
    $aktor = AktorPeer::doSelectOne($c);
    if (!$aktor) {
      $aktor = new Aktor();
      $aktor->setImie($a['imie']);
      $aktor->setNazwisko($a['nazwisko']);
      $aktor->setSlug(string2slug($a['imie'] . ' ' . $a['nazwisko']));
      $aktor->save();
    }

    $fha = new FilmHasAktor();
    $fha->setFilm($film);
    $fha->setAktor($aktor);
    try {
      $fha->save();
    } catch (PropelException $e) {
      echo 'ERROR: ' . $e->getMessage() . '<br />';
    }

  }
}

Listing 12.2. Zarys skryptu wstaw.php wypełniający bazę danych filmy

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-02.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0