przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2><?php echo $aktor->getImie(); ?> <?php echo $aktor->getNazwisko(); ?></h2>
<table>
  <tr>
    <th>#</th>
    <th>Filmy</th>
  </tr>
<?php $i = 1; ?>
<?php foreach ($aktor->getFilmHasAktorsJoinFilm() as $f) : ?>
<tr>
<td><?php echo $i++; ?>.</td>
<td>
 <a href="index.php?module=film&action=show&slug=<?php echo $f->getFilm()->getSlug(); ?>">
  <?php echo $f->getFilm()->getTytul(); ?>
 </a>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Listing 12.4. Widok aktor/show

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0