przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$plk = file('filmy.txt');
shuffle($plk);
foreach ($plk as $linia) {
  $tmp = parsuj_film(trim($linia));
  $q = Doctrine_Query::create()
    ->from('Film f')
    ->where('f.tytul = ?', $tmp['tytul']);
  $film = $q->fetchOne();
  if (!$film) {
    $film = new Film();
    $film['tytul'] = $tmp['tytul'];
    $film['slug'] = string2slug($tmp['tytul']);
    $film->save();
  }
  foreach ($tmp['aktorzy'] as $a) {
    $q = Doctrine_Query::create()
      ->from('Aktor a')
      ->where('a.imie = ?', $a['imie'])
      ->andWhere('a.nazwisko = ?', $a['nazwisko']);
    $aktor = $q->fetchOne();
    if (!$aktor) {
      $aktor = new Aktor();
      $aktor['imie'] = $a['imie'];
      $aktor['nazwisko'] = $a['nazwisko'];
      $aktor['slug'] = string2slug($a['imie'] . ' ' . $a['nazwisko']);
      $aktor->save();
    }

    $fa = new FilmAktor();
    $fa['aktor'] = $aktor;
    $fa['film'] = $film;

    try {
      $fa->save();
    } catch (Exception $e) {
      echo 'ERROR: ' . $e->getMessage() . "<br />\n";
    }

  }
}

Listing 12.6. Zarys skryptu wstaw.php z projektu 12.2

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0