przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h2><?php echo $film['tytul']; ?></h2>
<?php foreach ($film['FilmAktors'] as $a) : ?>
  <a href="index.php?module=aktor&action=show&slug=<?php echo $a['aktor']['slug']; ?>">
    <?php echo $a['aktor']['imie']; ?>
    <?php echo $a['aktor']['nazwisko']; ?>
  </a>
<?php endforeach; ?>

Listing 12.7. Zarys widoku film/show z projektu 12.2

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-07.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0