przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function getFilmHasAktorsJoinAktor(
  $criteria = null,
  $con = null,
  $join_behavior = Criteria::LEFT_JOIN
) {
  if (is_null($criteria)) {
    $criteria = new Criteria();
    $criteria->addAscendingOrderByColumn(AktorPeer::NAZWISKO);
    $criteria->addAscendingOrderByColumn(AktorPeer::IMIE);
  };
  return parent::getFilmHasAktorsJoinAktor($criteria, $con, $join_behavior);
}

Listing 12.11. Metoda getFilmHasAktorsJoinAktor() klasy Film

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-11.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0