przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class aktor extends Baseaktor
{
  public function get($prop)
  {
    if ($prop == 'FilmAktors') {
      $q = Doctrine_Query::create()
        ->from('FilmAktor fa')
        ->leftJoin('fa.aktor a, fa.film f')
        ->where('a.aktor_id = ?', $this['aktor_id'])
        ->orderBy('f.tytul');
      return $q->execute(array(), Doctrine::HYDRATE_RECORD);
    } else {
      return parent::get($prop);
    }
  }
}

Listing 12.15. Pokrywanie metody get() w klasie Aktor tak, by zmienić porządek rekordów, a nie zmienić typu wyniku odczytu właściwości $aktor['FilmAktors']

Rozdział 12. Relacje n:m

listing-12-15.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0