przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<table>
 <tr>
  <th>#</th>
  <th>Aparat</th>
 </tr>
<?php foreach ($aparaty as $a) : ?>
 <tr>
  <td>
   <a href="index.php?module=aparat&action=show&slug=<?php echo $a->getSlug(); ?>">
     <?php echo $a; ?>
   </a>

   (<a href="index.php?module=producent&action=show&slug=<?php echo $a->getProducent()->getSlug(); ?>">
     <?php echo $a->getProducent(); ?>
   </a>)
  </td>
 </tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Listing 13.14. Wykorzystanie metod __toString() upraszcza widok aparat/list

Rozdział 13. Zagadnienia dodatkowe dotyczące warstw M oraz V

listing-13-14.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0