przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public static function insertIfNotExists($str)
{
  $q = Doctrine_Query::create()
    ->from('Producent p')
    ->where('p.nazwa = ?', $str);
  $obj = $q->fetchOne();
  if (!$obj) {
    $obj = new Producent();
    $obj['nazwa'] = $str;
    $obj['slug'] = string2slug($str);
    $obj->save();
  }
  return $obj;

Listing 13.22. Metoda insertIfNotExists() klasy producent

Rozdział 13. Zagadnienia dodatkowe dotyczące warstw M oraz V

listing-13-22.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0