przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class Actions extends ActionsBase
{
  public function execute_list()
  {
    $q = Doctrine_Query::create()->from('Producent')->orderBy('nazwa');
    $producenci = $q->fetchArray();
    $this->set('producenci', $producenci);
  }
  public function execute_show()
  {
    if (
      isset($_GET['slug']) &&
      str_ivslug($_GET['slug']) &&
      ($producent = Doctrine::getTable('Producent')->findOneBySlug($_GET['slug']))
    ) {
      $this->set('producent', $producent);
    } else {
      $this->execute_404();
    }
  }
}

Listing 13.24. Plik actions.class.php z modułu producent projektu 13.2

Rozdział 13. Zagadnienia dodatkowe dotyczące warstw M oraz V

listing-13-24.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0