przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

require_once 'mimetypes.inc.php';

$nazwapliku = 'dane.pdf';

$path_parts = pathinfo($nazwapliku);

$typmime = get_mimetype_on_ext($path_parts['extension']);
$dane    = file_get_contents($nazwapliku);
$slug    = 'dane';

$obj = new Plik();
$obj->setTypmime($typmime);
$obj->setDane($dane);
$obj->setSlug($slug);
$obj->save();

Listing 14.6. Zapisywanie w bazie danych pliku dane.pdf - wersja Propel

Rozdział 14. Zapisywanie w bazie danych obrazów i plików binarnych

listing-14-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0