przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

//ilustracje
$plks = glob('dane/ilustracje/*.png');
foreach ($plks as $plk) {
  $dane_img = array(
    'img' => file_get_contents($plk),
    'slug' => preg_replace('/\.png$/', '', basename($plk))
  );
  img::insertIfNotExists($dane_img);
}

//download
$plks = glob('dane/download/*.*');
foreach ($plks as $plk) {
  $path_parts = pathinfo($plk);
  $dane_plik = array(
    'typmime' => get_mimetype_on_ext($path_parts['extension']),
    'dane'  => file_get_contents($plk),
    'slug'  => basename($plk)
  );
  plik::insertIfNotExists($dane_plik);
}

Listing 14.21. Fragment skryptu wstaw.php z projektu 14.2

Rozdział 14. Zapisywanie w bazie danych obrazów i plików binarnych

listing-14-21.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0