przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

$plk = trim(file_get_contents('dane/stanowiska.txt'));
$plk = uncomment_and_trim($plk);
$dane = string2HArray($plk, ':');
shuffle($dane['items']);
foreach ($dane['items'] as $wiersz) {
  $dane = array(
    'skrot'   => trim($wiersz[0]),
    'pensum'   => trim($wiersz[1]),
    'sortowanie' => trim($wiersz[2]),
    'nazwa'   => trim($wiersz[3]),
    'slug'    => string2slug($wiersz[3])
  );
  StanowiskoPeer::insertIfNotExists($dane);
}

Listing 17.1. Wypełnianie tabeli stanowisko danymi z pliku dane/stanowiska.txt

Rozdział 17. Kontekstowe hiperłącza do stron ze szczegółowymi informacjami

listing-17-01.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0