przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

static public function doSelect($criteria = null, $con = null)
{
  if (is_null($criteria)) {
    $criteria = new Criteria();
  } else {
    $criteria = clone $criteria;
  }
  $criteria->addAscendingOrderByColumn(StanowiskoPeer::SORTOWANIE);
  $criteria->addAscendingOrderByColumn(self::NAZWISKO);
  $criteria->addAscendingOrderByColumn(self::IMIE);
  $criteria->addJoin(PracownikPeer::STANOWISKO_ID, StanowiskoPeer::STANOWISKO_ID);
  return parent::doSelect($criteria, $con);
}

Listing 17.3. Metoda doSelect() klasy PracownikPeer

Rozdział 17. Kontekstowe hiperłącza do stron ze szczegółowymi informacjami

listing-17-03.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0