przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

static public function obciazeniePracownikow()
{
  $sql = "
    SELECT
      pracownik.slug,
      pracownik.tytul,
      pracownik.imie,
      pracownik.nazwisko,
      SUM(przedmiot.godz) as sumagodzin,
      stanowisko.pensum as pensum,
      SUM(przedmiot.godz) - stanowisko.pensum as nadgodziny,
      kierunek.rodzajstudiow_id
    FROM
      pracownik as pracownik,
      przedmiot as przedmiot,
      przydzial as przydzial,
      stanowisko as stanowisko,
      kierunek as kierunek
    WHERE
      pracownik.pracownik_id = przydzial.pracownik_id AND
      przedmiot.przedmiot_id = przydzial.przedmiot_id AND
      stanowisko.stanowisko_id = pracownik.stanowisko_id AND
      przedmiot.odbywa_sie = 1 AND
      przedmiot.kierunek_id = kierunek.kierunek_id
    GROUP BY
      pracownik.pracownik_id
    ORDER BY
      sumagodzin DESC
  ";
  $connection = Propel::getConnection();
  $statement = $connection->prepare($sql);
  $statement->execute();
  $wynik = $statement->fetchAll();
  return $wynik;
}

Listing 17.5. Metoda PracownikPeer::obciazeniePracownikow()

Rozdział 17. Kontekstowe hiperłącza do stron ze szczegółowymi informacjami

listing-17-05.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0