przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

function liczbaProwadzonychGodzin($zimalato = 'razem')
{
  $warunek = '';
  switch ($zimalato) {
  case 'zima':
      $warunek = '(przedmiot.zimalato = 1) AND ';
    break;

  case 'lato':
      $warunek = '(przedmiot.zimalato = 0) AND ';

    break;
  }

  $sql = "
    SELECT
      SUM(przedmiot.godz) as liczbagodzin
    FROM
      przedmiot as przedmiot,
      przydzial as przydzial,
      kierunek as kierunek
    WHERE
      kierunek.kierunek_id = przedmiot.kierunek_id AND
      przydzial.pracownik_id = {$this->getPracownikId()} AND
      przydzial.przedmiot_id = przedmiot.przedmiot_id AND
      (przedmiot.godz != 0) AND
      {$warunek}
      przedmiot.odbywa_sie = 1
    ";

    $connection = Propel::getConnection();
    $statement = $connection->prepare($sql);
    $statement->execute();
    $wynik = $statement->fetch();
    return $wynik['liczbagodzin'];
}

Listing 17.6. Metoda liczbaProwadzonychGodzin() klasy Pracownik

Rozdział 17. Kontekstowe hiperłącza do stron ze szczegółowymi informacjami

listing-17-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0