przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h3>Wszystkie projekty</h3>
<table summary="">
<?php foreach ($projekty as $pr): ?>
<tr>
  <?php for ($i = 0; $i < 4; $i++): ?>
    <?php if ($pr[$i]): ?>
      <td>

<a href="index.php?module=projekt&action=show&slug=<?php echo $pr[$i]->getSlug(); ?>">
<img src="<?php echo $path_prefix; ?>images/projekty/100x75/<?php echo $pr[$i]->getFolder(); ?>.jpg" />
</a>

</td>
    <?php else: ?>
      <td></td>
    <?php endif; ?>
  <?php endfor; ?>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Listing 18.4. Widok akcji projekt/list

Rozdział 18. Następny, poprzedni, czyli przewijanie zawartości witryny WWW

listing-18-04.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0