przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<h3>Pełny spis treści</h3>
<?php foreach (CzescPeer::doSelect() as $czesc): ?>
 <h4 class="spistresci"><?php echo $czesc->getTytul(); ?></h4>
 <ul class="spistresci">
 <?php foreach ($czesc->getRozdzials() as $rozdzial): ?>
  <li>
   <?php echo $rozdzial->getNumer(); ?>.
   <a href="index.php?module=rozdzial&action=show&slug=<?php echo $rozdzial->getSlug(); ?>">
    <?php echo $rozdzial->getTytul(); ?>
   </a>
   <?php if ($rozdzial->getProjekts()): ?>
    <ul>
    <?php foreach ($rozdzial->getProjekts() as $projekt): ?>
     <li>
      Projekt <?php echo $projekt->getNumerpelny(); ?>.
      <a href="index.php?module=projekt&action=show&slug=<?php echo $projekt->getSlug(); ?>">
       <?php echo $projekt->getTytul(); ?>
      </a>
     </li>
    <?php endforeach; ?>
    </ul>
   <?php endif; ?>
  </li>
 <?php endforeach; ?>
</ul>
<?php endforeach; ?>

Listing 18.6. Widok akcji spistresci/pelny pokazuje, w jaki sposób w widoku możemy uzyskiwać dostęp do treści zawartych w bazie danych

Rozdział 18. Następny, poprzedni, czyli przewijanie zawartości witryny WWW

listing-18-06.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0