przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

class WskaznikRozdzialu extends Pointer
{
 function getFirst()
 {
  $c = new Criteria();
  $c->setLimit(1);
  $c->addAscendingOrderByColumn(RozdzialPeer::SLUG);
  if ($tmp = RozdzialPeer::doSelectOne($c)) {
   $this->ptr_first = $tmp;
   if (
    $this->ptr_current &&
    ($this->ptr_first->getSlug() == $this->ptr_current->getSlug())
   ) {
    $this->ptr_first = false;
   }
  }
 }

 function getPrevious()
 {
  if ($this->ptr_current) {
   $c = new Criteria();
   $c->setLimit(1);
   $c->addDescendingOrderByColumn(RozdzialPeer::SLUG);
   $c->add(RozdzialPeer::SLUG, $this->ptr_current->getSlug(), Criteria::LESS_THAN);
   if ($tmp = RozdzialPeer::doSelectOne($c)) {
    $this->ptr_previous = $tmp;
    }
   }
 }

 function getNext()
 {
  if ($this->ptr_current) {
   $c = new Criteria();
   $c->setLimit(1);
   $c->addAscendingOrderByColumn(RozdzialPeer::SLUG);
   $c->add(RozdzialPeer::SLUG,
     $this->ptr_current->getSlug(), Criteria::GREATER_THAN);
   if ($tmp = RozdzialPeer::doSelectOne($c)) {
    $this->ptr_next = $tmp;
   }
  }
 }

 function getLast()
 {
  $c = new Criteria();
  $c->setLimit(1);
  $c->addDescendingOrderByColumn(RozdzialPeer::SLUG);
  if ($tmp = RozdzialPeer::doSelectOne($c)) {
   $this->ptr_last = $tmp;
   if (
    $this->ptr_current &&
    ($this->ptr_last->getSlug() == $this->ptr_current->getSlug())
   ) {
    $this->ptr_last = false;
   }
  }
 }

}

Listing 18.9. Klasa WskaznikRozdzialu

Rozdział 18. Następny, poprzedni, czyli przewijanie zawartości witryny WWW

listing-18-09.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0