przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

public function execute_show()
{
  if (
    isset($_GET['slug']) &&
    str_ivslug($_GET['slug']) &&
    ($projekt = ProjektPeer::retrieveBySlug($_GET['slug']))
  ) {

    $this->set('tytul', 'Projekt ' . $projekt->getNumerPelny());
    $this->set('projekt', $projekt);
    $this->set('rozdzial', $projekt->getRozdzial());

    $this->controller->rozdzial = $projekt->getRozdzial();

    $tmp = new WskaznikProjektu($projekt);
    $this->set('wskaznik_projektu', $tmp->getPointers());

  } else {
    $this->execute_404();
  }
}

Listing 18.10. Metoda execute_show() akcji projekt/show

Rozdział 18. Następny, poprzedni, czyli przewijanie zawartości witryny WWW

listing-18-10.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0