przewiń do treści

PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych

Włodzimierz Gajda

<?php if (isset($wskaznik_projektu) && $wskaznik_projektu): ?>

<?php if ($wskaznik_projektu['previous']): ?>

<link rel="first" href="index.php?module=projekt&action=show&slug=<?php echo $wskaznik_projektu['first']->getSlug(); ?>" title="Pierwszy projekt" />

<link rel="prev" href="index.php?module=projekt&action=show&slug=<?php echo $wskaznik_projektu['previous']->getSlug(); ?>" title="Poprzedni projekt" />

<?php endif; ?>

<?php if ($wskaznik_projektu['next']): ?>

<link rel="next" href="index.php?module=projekt&action=show&slug=<?php echo $wskaznik_projektu['next']->getSlug(); ?>" title="Następny projekt" />

<link rel="last" href="index.php?module=projekt&action=show&slug=<?php echo $wskaznik_projektu['last']->getSlug(); ?>" title="Ostatni projekt" />

<?php endif; ?>

<link rel="up" href="index.php?module=projekt&action=list" title="Lista projektów" />

<?php endif; ?>

Listing 18.14. Hiperłącza link dla modułu projekt pozwalają na wędrówkę po kolejnych projektach

Rozdział 18. Następny, poprzedni, czyli przewijanie zawartości witryny WWW

listing-18-14.txt

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0